zakres usług naszej kancelarii

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentowania ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i poszkodowanych w postępowaniach likwidacyjnych oraz w sprawach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, jaki i jego wypłaty w zaniżonej wysokości. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przeciwko ubezpieczycielom zagranicznym.

Interdyscyplinarne podejście do problematyki prawnoubezpieczeniowej pozwala nam na zapewnienie Klientom profesjonalnej pomocy prawnej zarówno na etapie doboru, negocjowania, jak i zawierania umów ubezpieczenia. Naszą ofertę kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i Klientów indywidualnych

Praktyką Kancelarii w tym obszarze kieruje adwokat dr Mariusz Fras, wykładowca akademicki i autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu świadczymy usługi w sprawach związanych z:

  • negocjowaniem i doborem polisy ubezpieczeniowej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
  • obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, w tym w szczególności obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych i osób udzielających świadczeń zdrowotnych,
  • dobrowolnymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, w tym w szczególności związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, polisami posagowymi
  • ubezpieczeniami majątkowymi, w tym w szczególności autocasco;
  • ubezpieczeniami turystycznymi, w tym z ubezpieczeniami związanymi z podróżami zagranicznymi.