zakres usług naszej kancelarii

Prawo rodzinne

Naszym Klientom zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Praktyka Kancelarii w tym obszarze obejmuje sprawy:

  • o rozwód i separacje (jej ustanowienie i zniesienie) z orzeczeniem winy za rozkład pożycia, jak i bez orzekania o winie;
  • o alimenty (ich ustalenie, zmianę oraz ustanie, w tym również o ich egzekucję);
  • związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (określenie sposobu jej wykonywania, ograniczenie i pozbawienie, rozstrzyganie istotnych kwestii dotyczących dziecka);
  • dotyczące kontaktów z dzieckiem (ustaleniem sposobu ich wykonywania, ograniczenia oraz zakazania ich wykonywania);
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej oraz rozliczenie konkubinatu;