Aktualności

 • Bieg terminów w postępowaniach sądowych i administracyjnych a epidemia SARS-CoV-2

  19.05.2020

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg terminy procesowe, których bieg nie rozpoczął się bądź też został wstrzymany przepisami art. 15zzr ust. 1 oraz art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z (…)

 • Wakacje w czasach zarazy – jak odstąpić od umowy o świadczenie usług turystycznych?

  27.04.2020

  Obecnie w prawie każdym zakątku świata mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową – pandemia COVID-19 zawładnęła każdą sferą życia, krzyżując wiele planów. Jak jednak możemy się uchronić przed stratami spowodowanymi odwołanymi wyjazdami wakacyjnymi? Co zrobić, jeżeli obawiamy się, że sytuacja nie ulegnie zmianie do planowanego (…)

 • Zagrożeniem wirusem SARS-COV-2

  16.03.2020

  Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że narastająca fala epidemii wirusa SARS-COV2 (koronawirusa) może stać się źródłem wielu problemów, których rozwiązanie będzie wymagało wsparcia prawnego. Chcielibyśmy zapewnić, że nasza Kancelaria pozostaje w gotowości, aby udzielić Państwu takiego wsparcia. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy Państwa do (…)

 • Odsetki od zadośćuczynienia

  09.06.2016

  W wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r., III CSK 60/15, Sąd Najwyższy rozstrzygnął  kwestię czy ustawowe odsetki od przyznanego zadośćuczynienia zasądzone być powinny, zgodnie z żądaniem strony, od daty wniesienia pozwu, czy też, wobec wpływu na wysokość zadośćuczynienia także okoliczności zaistniałych po złożeniu pozwu, (…)

 • Życzenia świąteczne

  25.03.2016

  Drodzy Klienci, Współpracownicy, Przyjaciele i Goście odwiedzający naszą stronę internetową, Niech nadchodzące dni Świąt Wielkiej Nocy będą dla Państwa czasem szczególnym, wolnym od trosk i spędzonym w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Z wyrazami szacunku, Adwokaci dr Mariusz Fras, Łukasz Kolny, Paweł Szczygieł

 • Upadłość konsumencka – druga szansa?

  22.12.2015

  Z dniem 31 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tzw. upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony zostać może jedynie przez samego dłużnika. Ustawodawca w znowelizowanych przepisach opisał okoliczności, w (…)

 • Dla kogo zachowek?

  11.08.2015

  Swoboda rozrządzania majątkiem przez przyszłego spadkodawcę podlega pewnym ograniczeniom. Jednym z nich jest instytucja zachowku, która chroni interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy (małżonka, zstępnych oraz rodziców), przyznając im prawo dochodzenia roszczeń od osób, które zostały do spadku powołane na podstawie testamentu lub tych, którym (…)

 • Rośnie liczba osób dochodzących roszczeń za błędy medyczne

  02.01.2015

  Lawinowo rośnie liczba spraw wnoszonych do Sądów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne. Jeszcze w roku 2009 wniesionych zostało ponad 600 spraw, podczas gdy już w roku 2014 było ich niemal 1000.  Zauważenia wymaga przy tym, iż rośnie nie tylko liczba wnoszonych spraw, ale (…)

 • Za wniosek w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego wnioskodawca uiści opłatę w wysokości 40 zł – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 listopada 2014 r. (Sygn. akt: III CZP 86/14)

  09.12.2014

  W postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Augustowie w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego nieruchomości, Sąd rozpoznający sprawę wydał postanowienie, na mocy którego dokonał zwrotu wniosku o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z własnością wybudowanego na niej budynku. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane z (…)

 • Nie musisz już zwlekać z ustanowieniem obrońcy w sprawach o wykroczenia

  21.11.2014

  Praktyka organów postępowania w sprawach o wykroczenia, oparta na restrykcyjnej interpretacji art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.), sprowadzała się dotychczas do odmowy prawa do korzystania z pomocy obrońcy tym osobom, w stosunku do których (…)

 • Okres obowiązywania promocji musi być zawsze wskazany przez przedsiębiorcę

  07.11.2014

  W związku ze zbliżającym się okresem świątecznych zakupów, producenci i sprzedawcy prześcigają się we wprowadzaniu co raz to bardziej atrakcyjnych promocji, które mają zachęcić konsumentów do nabycia ich towarów. Nie powinno jednak umknąć uwadze przedsiębiorców, że spoczywa na nich obowiązek podawania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i (…)

 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego w prawie prywatnym międzynarodowym

  27.05.2014

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2014 r. Partner zarządzający Kancelarii – Adwokat dr Mariusz Fras uczestniczył w Konferencji pt. „System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – Przesłanki i kierunki reform” zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Adwokat dr Mariusz Fras przedstawił w ramach Konferencji referat (…)