zakres usług naszej kancelarii

Prawo medyczne

Indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów pozwala nam na udzielanie pomocy w sporach związanych z szeroko rozumianym pojęciem „szkody medycznej” zarówno przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, jak również w toku negocjacji przedprocesowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach:

  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za różnego rodzaju błędy w sztuce lekarskiej (błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny, błąd rozpoznania);
  • o zadośćuczynienie w związku z naruszeniem praw pacjenta.

Poszerzanie sfery praw pacjentów i ustawiczny rozwój prawa medycznego wiąże się z koniecznością uwrażliwienia osób zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych na te uregulowania, które wpływają na kształtowanie się relacji pomiędzy pacjentami i lekarzami. Wieloletnia współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych pozwala nam na kierowanie oferty także do podmiotów leczniczych i innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych między innymi w zakresie:

  • przekształceń form prawnych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
  • stosunków zatrudnienia typu pracowniczego i niepracowniczego personelu medycznego;
  • reprezentowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w sporach z pacjentami zarówno w postępowaniach sądowych, jak i na etapie przedsądowym;
  • działania w charakterze obrońcy lekarzy obwinionych w postępowaniach przed sądami lekarskimi.