Okres obowiązywania promocji musi być zawsze wskazany przez przedsiębiorcę

07.11.2014

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznych zakupów, producenci i sprzedawcy prześcigają się we wprowadzaniu co raz to bardziej atrakcyjnych promocji, które mają zachęcić konsumentów do nabycia ich towarów. Nie powinno jednak umknąć uwadze przedsiębiorców, że spoczywa na nich obowiązek podawania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o swojej ofercie, w tym również o warunkach organizowanej promocji. Sąd Apelacyjny w Warszawie – rozpoznając  odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w prawomocnym wyroku z dnia 3 października 2014 r. (Sygn.: VI ACa 1954/13) potwierdził tę tezę podkreślając, iż na opakowaniach produktów objętych promocją powinna się znajdować informacja o czasie jej trwania.

Sprawa dotyczyła zakwestionowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów praktyki producenta wyrobów spożywczych, które wprowadzane były do obrotu w opakowaniach blaszanych. Zgodnie z regulaminem loterii organizowanej przez producenta aby wziąć udział w losowaniu nagród należało kupić co najmniej dwa promocyjne produkty i wysłać stosowne zgłoszenie SMS-em. Na konserwach biorących udział w loterii nie zamieszczono jednak informacji o terminie dokonywania zgłoszeń, który ostatecznie upływał w dniu 31 października 2010 r. Tymczasem produkty objęte promocją były sprzedawane także po jej zakończeniu. W omawianym wyroku Sąd Apelacyjny wyraził pogląd, że praktyka spółki mogła prowadzić do nabywania przez konsumentów promocyjnych produktów w celu wzięcia udziału w loterii już po jej zakończeniu.

Wspomnieć wypada przy okazji o zmianach jakie zostają wprowadzone w prawie konsumenckim w związku rozpoczęciem stosowania od dnia 25 grudnia 2014 r. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Nowe przepisy prawa wymagają od przedsiębiorców spełniania szeregu obowiązków informacyjnych i dotyczą niemal wszystkich uczestników obrotu prawnego, którzy w ramach prowadzonej działalności zawierają umowy z konsumentami.

 

< powrót